Servisas: Ugniagesių g. 12, LT-02244 Vilnius

+370 608 35232

info@remlyga.lt

I-V 8:00-17:00

Pir-Pen: 8:00 - 17:00
Nemokama konsultacija: +370 608 35232
Servisas: Ugniagesių g. 12, LT-02244 Vilnius

Privatumo politika

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “Remlyga“, Į.k. 125375411, buveinė Ugniagesių g. 12, Vilnius el. paštas: info@remlyga.lt. rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB “Remlyga“, Į.k. 125375411 naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums: vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, adresas, kita kontaktinė informacija (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB “Remlyga“, Į.k. 125375411 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro Jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB “Remlyga“, Į.k. 125375411Valdomas elektronines sistemas. UAB “Remlyga“, Į.k. 125375411nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB “Remlyga“, Į.k. 125375411naudotų Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

UAB “Remlyga“, Į.k. 125375411 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB “Remlyga“, Į.k. 125375411 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB “Remlyga“, Į.k. 125375411 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu: info@remlyga.lt

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018-05-24.